Dawiso

Komplexní platforma pro aktivní správu metadat propojí svět businessu a IT

Ovládněte svá metadata dokud je čas

Dawiso software od společnosti UD4D vám umožní efektivní a aktivní správu metadat uvnitř vašeho datového prostředí.

Kombinací několika komponent Dawiso nabízí široké aplikační možnosti a je tak skvělým nástrojem pro vytvoření pokročilého BI portálu.

Hlavní funkce Platformy Dawiso

Platforma Dawiso je navržena tak, aby podpořila a zlepšila způsob, jakým jsou navrhována a vyvíjena BI / DWH řešení. Zejména pak, jak jsou popisována a následně používána v podnicích.

Dawiso pokrývá celé spektrum potřeb informačního managementu v organizaci:

  • Businessová metadata obsahují významový slovník pro sjednocení pojmů napříč vaší společností. Společně se systémovými metadaty Vám umožní orientovat se v názvosloví a Vašich aplikacích.
  • Technická metadata a operativní metadata zefektivňují správu a vývoj datových modelů a podporu při spolupráci businussu s vývojáři.

Integrace s nástrojem SAP PowerDesigner umožňuje efektivní správu datových modelů. Dawiso slouží jako master repository pro Vaše EDWH/BI modely, se zabudovaným funkcemi pro verzování a kolaborativní vývoj datových modelů. Metadata jsou navíc provázaná s ostatními moduly Dawiso.

Datový a business slovník na jednom místě umožňují jednoduché vytváření vazeb a tím i mnohem kvalitnější dokumentace. Díky jednotnému webovému rozhraní tak můžete poskytnout informace všem ve Vaší společnosti.

Dawiso nenabízí pouze katalogizaci a správu metadat a datových modelů. Díky modulu Data Governance můžete certifikovat, automatizovat datové procesy a umožnit komunikaci přímo ve webovém rozhraní Dawiso.

pro jaké služby Dawiso využíváme?

Data
Governance

Správný datový management a princip jednoho zdroje pravdy jsou stěžejní pro fungování datově řízené společnosti.

Business
Intelligence

Analýza, interpretace a prezentace dat za účelem provádění důležitých byznysových rozhodnutí.

 

VÝHODY PLATFORMY Dawiso

Rychlá implementace na míru

Jednoduše se přizpůsobí zákaznickému prostředí, proto je nasazení rychlé a bezproblémové. Nabízí množství možností zobrazení dat a metadat dle konkrétních potřeb různých typů uživatelů.

Centralizace informací

Shromažďuje a propojuje metadata z různých zdrojů. Miliony objektů tak můžete uložit a propojit v jediné platformě s výkonnými vyhledávacími funkcemi.

Automatizace a jednoduchá správa

Dohledávání, kopírování nebo propojování metadat je nastaveno automatizovaně. Veškerá data a metadata jsou zároveň k dispozici pro další práci a dokumentaci.

Hybridní model

Dawiso je možné nasadit v režimu SaaS i v režimu On Premises. Cloudová architektura je postavena na osvědčeném cloudu MS Azure.