BLOG

Lesen Sie die neuesten Nachrichten von Billigence und aus der Welt der Technologie und Datenanalyse.
Vergessen Sie nicht, sie per E-Mail zu abonnieren.

Budoucnost jsou data v cloudu

michael-kapr

Bez pokročilé datové analýzy firmy v současném světě u zákazníků neuspějí.

Michael Kapr se svou společností Billigence pomáhá dalším firmám tuto oblast zvládnout.

Michael Kapr, zakladatel a CTO Billigence Group, pochází z Česka, ale už více než 25 let žije v Austrálii. Do Sydney se přesunul s firmou KPMG na projekt velké implementace řešení SAP a už tam zůstal. Z IT přešel do oboru analýzy dat, ve které viděl budoucnost.

Se zkušenostmi z práce v několika nadnárodních korporacích založil Michael Kapr společně se svou manželkou téměř před 16 lety firmu Billigence. Dnes má firma pobočky v Praze, Londýně, Frankfurtu, Varšavě, Sydney, Singapuru a San Diegu a svým klientům z celého světa poskytuje odborné znalosti a služby v oblasti datové analýzy, budování datových skladů a podpory manažerského rozhodování.

Jaké hlavní problémy dnes vaši zákazníci při práci s daty řeší?

Jde především o nepřetržitý nárůst množství dat, který je výsledkem rozsáhlé digitální transformace, a obecně rychlý přechod do digitálního prostředí kvůli pandemii. Tato data je nutné nejen někam ukládat, ale především zpracovat a získat z nich důležité pohledy na fungování firem a jejich zákazníky. Tomu ale brání absence potřebných nástrojů a také všeobecný nedostatek analytiků a datových vědců, kteří umějí z dat dostat to, co každá firma potřebuje – přehled a podklad pro kvalifikovaná rozhodnutí. Datová analýza dávno nespočívá v generování reportů, které v podstatě popisují minulý stav. Firmy se potřebují dívat do budoucnosti, protože konkurence je stále ostřejší, byznys rychlejší a zákazníci náročnější. Manažeři a obchodníci potřebují vědět, jestli mají jejich rozhodnutí a aktivity správný směr, a potřebují rozumět svým zákazníkům – o co mají zájem a jak jim prodávat. Proto musí neustále vyhodnocovat efektivitu kampaní, reakce zákazníků i vývoj trhu a správně odhadovat trendy.

Mají vaši klienti obecně dobrou představu, co mohou ze svých dat získat?

První typ našich klientů přesně ví, jaká data je nutné zpracovávat a jaké pohledy na ně chtějí získat. Pro nás to znamená zvolit vhodný nástroj, nastavit jeho byznysovou logiku a připravit základní pohledy na data. Další si pak uživatelé snadno vytvářejí sami. Druhá skupina našich zákazníků také s daty nějak pracuje, ale nezískává z nich očekávanou přidanou hodnotu. V tomto případě musíme navrhnout změny ve způsobu nakládání s daty, vyzkoušet nové postupy a pohledy a často i zajistit, aby se k výstupům z datové analýzy dostali všichni, kdo je potřebují.

Preferují vaši klienti ukládání a zpracování dat lokálně, nebo v cloudu?

Jednoznačně dominují cloudová řešení, a to hned z několika důvodů. Tím prvním je neomezená škálovatelnost zdrojů na ukládání a výpočetní zpracování dat. Dále je to obrovská pružnost při nakládání s daty, která není nutné pro jejich zpracování kamkoli přenášet či kopírovat. Data zůstávají na jediném místě a můžeme nad nimi vystavět libovolný počet data warehousů pro různé účely. Pak je zde samozřejmě možnost přístupu k datům a reportům odkudkoli a snadná možnost sdílení dat s partnery či zákazníky. To je v lokálním prostředí – s přijatelnými náklady – prakticky neřešitelné.

A nejsou právě náklady důvodem, proč řada firem stále spoléhá na vlastní datové centrum?

Rozhodně ne. Sám jsem během let prošel pozicemi, kde jsem měl na starost byznys systémy podniků z různých zemí světa. A tak moc dobře vím, jak obrovské množství času a peněz jsme museli věnovat samotné přípravě na vybudování potřebné IT infrastruktury a pak i její správě, údržbě a rozšiřování. Ale co je nejhorší – ani vzdáleně se takto nepřiblížíte flexibilitě cloudu, kdy pro spuštění nového datového skladu, služby nebo databáze pro testování stačí doslova několik kliknutí. A pokud jde o provozní náklady, je dobré vědět, že pomocí technologií jako Snowflake je lze výrazně ušetřit. Tato cloudová technologie totiž umožňuje oddělit ukládání surových dat, které je velmi levné, od jejich zpracování. Při čerpání výpočetní kapacity pak našim klientům pomůžeme srozhodnutím, které analýzy je nutné provádět rychle, a tedy za vyšší cenu, a které reporty lze nechat levně vygenerovat třeba přes noc. 

Na technologii Snowflake hodně spoléháte, jaké jsou její další výhody?

Kromě zmíněného řízení nákladů je to možnost provozovat Snowflake na Microsoft Azure, AWS i Google Cloud a také velmi rychlé nasazení i snadná ovladatelnost. To mimochodem pomáhá řešit i nedostatek kvalifikovaných datových vědců a analytiků.

Můžete představit některou z vašich referencí?

Z poslední doby mohu uvést nadnárodní pojišťovnu, s velmi drahou infrastrukturou a rozsáhlým analytickým týmem. Aby zůstala konkurenceschopná, musela začít rychle zavádět nové, digitální produkty a také poskytovat výrazně lepší datový servis svým partnerům – penzijním fondům. Komplikace, se kterými se pojišťovna potýkala několik let, se nám podařilo vyřešit během týdnů. Potřebná data jsme migrovali do cloudu, nastavili principy výměny dat a podpořili vytváření nových produktů. Také máme zákazníky v bankovnictví od velkých institucí po start‑upy, které začínají rovnou s cloudem a zdatně konkurují zavedeným firmám. Zajímavým příkladem našeho zákazníka je také sportovní asociace, která využívá datové cloudové technologie pro ohodnocení výkonnosti atletů, tvorbu tréninkových plánů i pro komunikaci mezi trenéry, atlety a pořadateli mezinárodních soutěží i olympiád.

Rozhovor byl uveřejněný v magazínu ICT Revue 9/2022, příloze Hospodářských novin a magazínu Ekonom a online zde.  

KATEGORIE